Rozdzielacze hydrauliczne

Rozdzielacze hydrauliczne są podstawowymi elementami hydrauliki siłowej. Ich głównym zadaniem jest skierowanie płynu z jednego lub więcej źródeł na odpowiednią ścieżkę, do odpowiedniego odbiornika. Podstawowym elementem roboczym jest mechanicznie lub elektrycznie sterowany suwak poruszający się wewnątrz cylindra. Przesunięcie suwaka powoduje skierowanie strumienia cieczy na określoną ścieżkę a zamknięcie przepływu do innej. Inną nazwą rozdzielaczy hydraulicznych są zawory kierunkowe.

Rozdzielacze hydrauliczne dzielimy ze względu na:

  • ilość portów
  • ilość pozycji
  • typ suwaka

Podział ze względu na liczbę portów

Portami nazywamy sumaryczną liczbę wejść lub wyjść z rozdzielacza. Przy takim podziale możemy rozróżnić rozdzielacze dwu, trój, cztero i wieloportowe (kierujące olej w wiele wyjść).

Podział ze względu na ilość pozycji

Standardowo suwak rozdzielacza może zająć dwie pozycje: normalną (do której automatycznie wraca po ustaniu siły) oraz roboczą (zajmowaną pod działaniem siły – np. wywołanej ręką operatora). Istnieją jednak rozdzielacze, w których suwak może zająć pozycje pośrednie – rozdzielacz trójpozycyjny.

Podział ze względu na typ suwaka

Rozróżnia się dwa podstawowe typy suwaka – działające liniowo oraz obrotowo.