Hydrauliczna pompa osiowa, tłokowa o wygiętej osi

Zasadą działania tego typu pompy hydraulicznej jest wykorzystanie wielu tłoków pracujących równocześnie, z przesunięciem między fazami. Ruch posuwisto-zwrotny w tych pompach wywoływany jest obrotowym ruchem rotora, na końcu którego na obrotowym talerzu zamocowane są poszczególne tłoki. Dzięki wygiętej osi obrotu, poszczególne tłoki oddalają się lub przybliżają do zaworów, powodując równoczesne zasysanie cieczy po stronie ssawnej i wypychanie po stronie tłocznej.

Zasadę działania tej pompy znakomicie obrazuje film