Pompa hydrauliczna zębata

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych hydraulicznych pomp obrotowych jest pompa zębata. Zasada działania tych pomp opiera się na przesuwaniu cieczy tłoczonej z przewodu ssawnego do tłocznego poprzez przestrzenie międzyzębowe po ściankach korpusu z jednoczesnym zasysaniem do przestrzeni międzyzębowych powstałych na skutek obrotu kół zębatych. Koła zazębiają się w taki sposób, że w miejscu zazębienia odcinają obszar ssawny od tłocznego.

Te pompy hydrauliczne dzielą się na kilka róznych rodzajów ze względu na kształt zębów, sposób uzębienia, liczbę kół zębatych.

Dodatkową zaletą tych pomp jest fakt, że przez prostą zmianę kierunku obrotu kół zębatych można zmienic (odwócić) kierunek tłoczenia.