Pompa hydrauliczna – Najważniejsze przyczyny awarii

Do najważniejszych przyczyn awarii pomp hydraulicznych można zaliczyć:

  • zbyt wysokie ciśnienie nastawy zaworów przelewowych (często niewłaściwa regulacja przez użytkownika, zacięcie zaworu, czy w przypadku niskich temperatur zablokowanie poprzez zamarznięcie wody będącej w oleju)
  • niewłaściwy montaż pompy (brak zwrócenia uwagi na możliwość występowania nacisków osiowych czy też promieniowych)
  • zanieczyszczony olej hydrauliczny (brak filtracji), który może doprowadzić do uszkodzenia łożysk ślizgowych stosowanych w tego typu pompach
  • występowanie zjawiska kawitacji (pęcherzyki powietrza w oleju)
  • brak oleju lub zbyt niski poziom oleju w zbiorniku
  • montaż pomp hydraulicznych niezgodnie z przeznaczeniem (brak zwrócenia uwagi podczas dobierania zamienników na podstawowe parametry jak: nominalne ciśnienie robocze oraz objętość wolumetryczna pompy)
  • brak prawidłowego uszczelnienia dopływu oleju do pompy hydraulicznej powodujące zasysanie powietrza (również zbyt mały przekrój przewodu ssącego może prowadzić do zasysania powietrza przez simmering)