Regeneracja – procedury

Procedury regeneracji elementów hydrauliki siłowej w firmie HYDROBIG

Głównym profilem naszej działalności od ponad 25 lat jest naprawa elementów hydrauliki siłowej. Posiadamy kilkaset elementów już zregenerowanych w naszym magazynie. Dodatkowym kierunkiem naszej działalności jest sprzedaż elementów nowych.

Klient może dostarczyć element osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeżeli posiadamy taki element już zregenerowany, to istnieje możliwość otrzymania już naprawionego elementu w drodze wymiany. Jeżeli natomiast element ma być sprawdzony na stanowisku diagnostycznym, lub w przypadku gdy nie posiadamy takiego elementu, to na dostarczony podzespół do regeneracji jest wypisywany protokół zdawczo-odbiorczy. Zawarte są w nim wskazówki do prawidłowej eksploatacji oraz warunki gwarancji, jest określany termin weryfikacji. Element zostaje odpowiednio oznaczony, co uniemożliwia zamianę z takim samym elementem innego użytkownika. Podzespół zostaje zdemontowany, zweryfikowany, zostaje określony koszt naprawy. Później następuje kontakt telefoniczny z klientem. Zostaje on poinformowany o zakresie naprawy, kosztach oraz podawany jest przewidywany termin wykonania usługi. Jeżeli klient zdecyduje się na naprawę, wówczas po jego akceptacji rozpoczyna się etap regeneracji. Zamawiane są nowe oryginalne części, przeprowadzane są odpowiednie procesy naprawcze. Po zakończeniu naprawy, następuje próba na stanowisku diagnostycznym. Element jest tam sprawdzany pod każdym względem, regulowany i ustawiany według parametrów technicznych elementu nowego. Na naprawiony podzespół jest udzielana 6-cio miesięczna gwarancja.