Pompa hydrauliczna

Pompy hydrauliczne to urządzenia używane do napędu układów hydraulicznych. Rozróżniamy pompy hydrostatyczne i hydrodynamiczne.

Wyróżniamy kilka typów pomp hydraulicznych:

Pompy hydrauliczne możemy też podzielić ze względu na:

  • konstrukcję otwartą
  • konstrukcję zamkniętą

Większość pomp hydraulicznych pracuje w układzie otwartym. Zazwyczaj pompują olej z zasobników pod ciśnieniem atmosferycznym bez układów kompensacyjnych. Z tego powodu, przyłącze pompy po stronie ssawnej jest większe niż po stronie tłocznej (nieco bardziej skomplikowane są układy wielopompowe).

W układzie zamkniętym, obie strony pompy pracują pod ciśnieniem. Zasobnik oleju znajduje się wtedy pod ciśnieniem 6-20 bar.

Systemy wielopompowe pomp hydraulicznych

Ciekawym zagadnieniem są też systemy wielopompowe pomp hydraulicznych. W instalacjach hydraulicznych, jedna pompa może zasilać jedno lub więcej urządzeń, jednak w układach wymagających stałego (równego) wysokiego ciśnienia, stosuje się układy wielu pomp (np. jedna pompa na cylinder lub silnik). Częstym przypadkiem są pompy zębate fabrycznie sprzedawane jako układy wielu pomp w jednej obudowie, podobnie jak pompy skrzydełkowe. Wielokrotnie też spotyka się układy wielu rożnych typów pomp, np. pompa śrubowa połączona w układzie z zębatą lub łopatkową, pompy tłoczkowe połączone szeregowo dla uzyskania wyższego ciśnienia.

Jeśli potrzebna jest profesjonalna naprawa pompy hydraulicznej więcej informacji znajdziesz w zakładce „regeneracja„.